Tham mưu, triển khai tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Cập nhật ngày: 03/12/2020 15:48:32

ĐTO - Sáng ngày 2/12, các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm và làm việc với Ban Tuyên giáo (TG) Tỉnh ủy.


Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Lê Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban TG Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của đơn vị. Năm 2020, Ban TG các cấp chủ động tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ TG kịp thời, hiệu quả. Nổi bật là tham mưu sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của tỉnh; tổ chức các sự kiện lớn và phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp, trong đó có Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI. Định hướng kịp thời công tác tuyên truyền, khánh tiết Đại hội; phòng, chống dịch Covid-19. Công tác đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái có bước chuyển biến mới. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế đảm bảo dân chủ, đúng quy trình, quy định...

Năm 2021, Ban TG Tỉnh ủy sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục tổ chức viết hồi ức, hồi ký một số đồng chí lãnh đạo của tỉnh; hướng dẫn, định hướng kịp thời các hoạt động khoa giáo, văn hóa, văn nghệ; tham mưu kiểm tra, giám sát một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng thuộc công tác TG; định kỳ khảo sát nắm tình hình thực hiện công tác TG ở cơ sở... Tại buổi làm việc, Ban TG Tỉnh ủy đề nghị Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương kiện toàn, bổ sung lãnh đạo Ban TG Tỉnh ủy theo nguồn tại chỗ trong quy hoạch và xem xét cho chủ trương thực hiện thí điểm mô hình Ban TG cấp xã.

Phát biểu trong buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Ban TG các cấp đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh, hình ảnh tỉnh Đồng Tháp được bạn bè trong khu vực và cả nước biết đến nhiều phải kể đến vai trò của Ban TG trong việc kết nối, cung cấp thông tin kịp thời, hiệu quả đến các cơ quan báo chí.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, ngành TG tập trung tham mưu, triển khai tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI; sớm xây dựng phương án triển khai, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ban TG cần tiếp tục nắm tình hình dư luận trong Nhân dân, đảng viên; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

N.AN

Gửi bình luận của bạn