Xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng và Quy chế Bầu cử trong Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng

Cập nhật ngày: 16/08/2019 05:36:54

http://baodongthap.com.vn/database/video/20200210020702tongket.mp4

ĐTO – Chiều ngày 15/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và Quy chế Bầu cử trong Đảng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Minh Hoan – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Tỉnh ủy đã cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên, hội viên và người dân. Công tác cán bộ được chú trọng hơn từ khâu đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và chính sách đối với cán bộ. Việc đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ đã được đổi mới về nhận thức và phương pháp thực hiện như mạnh dạn bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương. Tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, thu gọn đầu mối quản lý, giúp cho bộ máy quản lý bớt cồng kềnh, tăng hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tiết kiệm ngân sách Nhà nước và góp phần tăng thu nhập chính đáng cho cán bộ.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh chủ động xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm cơ bản đảm bảo đúng kế hoạch; kịp thời rà soát, điều chỉnh nội dung, đối tượng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm phù hợp với định hướng của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng được tăng cường. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng được thực hiện thường xuyên, chủ động và hiệu quả. Chính quyền các cấp chú trọng gắn kết chặt chẽ công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đổi mới phương châm hành động, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; cải cách hành chính, quy chế dân chủ đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đặc biệt, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về thi hành Điều lệ Đảng được nâng lên rõ rệt góp phần xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh. Trung ương kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, quy định cụ thể hoá nhiều nội dung của Điều lệ Đảng, nhất là về công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tạo nên bước đột phá trong việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Ngọc Tâm

Gửi bình luận của bạn