TIÊU ĐIỂM
  • Kỹ sư bỏ phố về quê lập nghiệp
  • ĐTO - Tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP.HCM, Huỳnh Hoàng Nhân tìm được công việc ổn định tại TP.HCM. Thế nhưng, vì niềm đam mê tự lập, chàng trai trẻ đã bỏ phố về quê khởi nghiệp với nghề trồng nấm và sáng tạo máy.
  • Kỹ sư bỏ phố về quê lập nghiệp
  • ĐTO - Tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP.HCM, Huỳnh Hoàng Nhân tìm được công việc ổn định tại TP.HCM. Thế nhưng, vì niềm đam mê tự lập, chàng trai trẻ đã bỏ phố về quê khởi nghiệp với nghề trồng nấm và sáng tạo máy.