Chuyển nhiệm vụ giáo dục thường xuyên về cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện

Cập nhật ngày: 15/09/2019 04:19:36

ĐTO - UBND tỉnh vừa có quyết định về việc chuyển nhiệm vụ giáo dục thường xuyên (GDTX) từ các Trường Trung cấp nghề - GDTX (TCN – GDTX) thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (TTGDNN) - GDTX thuộc UBND cấp huyện về các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện.

Theo đó, chuyển nhiệm vụ GDTX cấp THCS từ Trường TCN - GDTX Hồng Ngự về Phòng GD&ĐT TX.Hồng Ngự; chuyển nhiệm vụ GDTX cấp THCS từ Trường TCN - GDTX Tháp Mười về Phòng GD&ĐT huyện Tháp Mười.

Chuyển nhiệm vụ GDTX cấp THCS từ TTGDNN - GDTX các huyện: Hồng Ngự, Tân Hồng, Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò về Phòng GD&ĐT các huyện thực hiện.

Chuyển nhiệm vụ GDTX cấp Trung học phổ thông từ các TTGDNN - GDTX, các Trường TCN - GDTX về Trường Trung học phổ thông trên địa bàn tương ứng thực hiện.

Riêng đối với các đơn vị được thí điểm chuyển nhiệm vụ GDTX về Phòng GD&ĐT thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh và chính thức thực hiện theo Đề án Chuyển nhiệm vụ GDTX từ các Trường TCN - GDTX thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các TTGDNN - GDTX thuộc UBND cấp huyện về các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện của UBND tỉnh ban hành.

Đổi tên TTGDNN - GDTX huyện Hồng Ngự thành TTGDNN huyện Hồng Ngự; TTGDNN - GDTX huyện Tân Hồng thành TTGDNN huyện Tân Hồng; TTGDNN - GDTX huyện Châu Thành thành TTGDNN huyện Châu Thành.

Đổi tên TTGDNN - GDTX huyện Lai Vung thành TTGDNN huyện Lai Vung; TTGDNN - GDTX huyện Lấp Vò thành TTGDNN huyện Lấp Vò; Trường TCN - GDTX Hồng Ngự thành Trường Trung cấp Hồng Ngự; Trường TCN - GDTX Tháp Mười thành Trường Trung cấp Tháp Mười.

Đồng thời giữ nguyên tên gọi TTGDNN huyện Cao Lãnh, TTGDNN huyện Tam Nông và Trường Trung cấp Thanh Bình.

PV

Gửi bình luận của bạn