Triển khai dự án sản xuất sợi tơ sen từ cuống lá sen

Cập nhật ngày: 01/09/2017 06:46:04

ĐTO - Viện Kinh tế Sinh thái thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam triển khai thực hiện dự án sản xuất sợi tơ sen từ cuống lá sen ở huyện Tháp Mười.

Dự án sẽ thực hiện từng giai đoạn là nghiên cứu đặc tính phát triển của sen, thời điểm cuống sen có thể cho sợi nhiều nhất và đào tạo 2 nghệ nhân rút sợi tơ từ cuống sen và dệt sản phẩm từ sợi tơ sen; sau khi được đào tạo sẽ rút khoảng 2kg sợi tơ từ sen ở Tháp Mười để Viện Kinh tế Sinh thái nghiên cứu chất liệu của sen Tháp Mười.

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật để huyện đào tạo nghề cho người dân, xây dựng vùng nguyên liệu sen, hình thành làng nghề kết hợp phục vụ du lịch ở Khu du lịch sinh thái Đồng sen.

Thúy Ly

Gửi bình luận của bạn