Viện KSND tỉnh tổ chức sơ kết 1 năm thi hành Luật Tố tụng hành chính

Cập nhật ngày: 10/07/2012 20:15:11

Trong 2 ngày 10 và 11-7-2012, Viện KSND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thi hành Luật Tố tụng hành chính; đồng thời tập huấn về kỹ năng kiểm sát quyết định, bản án dân sự và nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm án dân sự.


Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm sát án dân sự

Sau khi Luật Tố tụng hành chính (Luật TTHC) có hiệu lực thi hành, số lượng án hành chính Tòa án thụ lý theo trình tự sơ thẩm ở 2 cấp trong tỉnh là 86 vụ (cấp tỉnh 14 vụ, cấp huyện 72 vụ). Tuy số lượng án tăng nhiều so với các năm trước, nhưng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên của Viện KSND 2 cấp đã thực hiện đúng và đầy đủ các thao tác kiểm sát đảm bảo việc thụ lý và giải quyết án hành chính của Tòa án đúng quy định.

Đạt được kết quả trên là do trước khi Luật TTHC có hiệu lực thi hành, Viện KSND tỉnh đã tổ chức triển khai tốt những quy định mới của Luật TTHC cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên của tỉnh. Từ sự phối hợp tốt giữa phòng nghiệp vụ của Viện KSND tỉnh và các Viện KSND cấp huyện, công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kiểm sát giải quyết đơn và kiểm sát thi hành án hành chính có nhiều thuận lợi, đạt được chất lượng, hiệu quả công tác; đa số các yêu cầu, kiến nghị của Viện KSND đều được Tòa án chấp nhận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính còn các tồn tại, khó khăn như chưa có cán bộ, kiểm sát viên chuyên trách làm công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính; một số cán bộ, kiểm sát viên còn hạn chế về trình độ, năng lực, thiếu kinh nghiệm nên hiệu quả công tác có phần hạn chế; một số điều luật còn chung chung, chưa có hướng dẫn nên việc áp dụng pháp luật còn chưa thống nhất và gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục tình trạng trên, Viện KSND tỉnh kiến nghị Viện KSND tối cao tăng cường thông báo rút kinh nghiệm, hướng dẫn và tập huấn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính; đồng thời tăng biên chế cán bộ, kiểm sát viên đảm nhiệm công tác này. Viện KSND tỉnh cũng kiến nghị Viện KSND tối cao và TAND tối cao sớm ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Luật TTHC.

Ngoài ra, các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã được tập huấn 2 chuyên đề là “Kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định dân sự sơ thẩm” và “Nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm các vụ việc dân sự”. Qua tập huấn và thảo luận, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để rút kinh nghiệm chung trong ngành. Đây là hoạt động của ngành Kiểm sát nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm sát bản án, quyết định về dân sự của Tòa án.

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn