Vụ việc đã được giải quyết phù hợp quy định pháp luật

Cập nhật ngày: 24/08/2018 05:30:43

ĐTO - Bà Nguyễn Thị Út khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường đất, nhà ở và được bố trí nền tái định cư tại đường Phạm Thị Uẩn, Khu dân cư phường 3, TP.Cao Lãnh.

Ngày 23/11/2016, UBND TP.Cao Lãnh ban hành Quyết định số 779 về việc thu hồi diện tích hơn 70m2 (trong đó, hơn 50m2 đất ở tại đô thị và 20m2 đất trồng cây lâu năm) của bà Nguyễn Thị Út để thực hiện dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án TP.Cao Lãnh (công trình Lia 2).

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP.Cao Lãnh ban hành Quyết định số 2241 ngày 5/12/2016 về việc bồi thường, hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Út tổng số tiền hơn 234 triệu đồng và bố trí 1 nền tái định cư tại Khu dân cư phường 3. Bà Nguyễn Thị Út không thống nhất và khiếu nại.

Ngày 1/6/2017, Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh ban hành Quyết định số 48, giải quyết: Bác yêu cầu nâng giá bồi thường đất; nhà ở và bố trí nền tái định cư tại đường Phạm Thị Uẩn, Khu dân cư phường 3, TP.Cao Lãnh của bà Nguyễn Thị Út.

Không thống nhất quyết định trên, bà Nguyễn Thị Út tiếp tục khiếu nại. Ngày 25/10/2017, UBND tỉnh tổ chức đối thoại với bà Nguyễn Thị Út. Theo kết quả kiểm tra, rà soát của ngành chức năng, việc bà Nguyễn Thị Út khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường đất, nhà ở và yêu cầu được bố trí nền tái định cư tại đường Phạm Thị Uẩn, Khu dân cư phường 3, TP.Cao Lãnh là không có căn cứ pháp luật để giải quyết. Do đó, Quyết định số 48 ngày 1/6/2017 của Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh là phù hợp quy định pháp luật.

Từ căn cứ trên, ngày 21/8/2018, UBND tỉnh quyết định giữ nguyên Quyết định số 48 ngày 1/6/2017 của Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, nếu bà Nguyễn Thị Út không đồng ý thì có quyền khởi kiện quyết định này tại cơ quan Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

T.T

Gửi bình luận của bạn