Đến 2020: 60% trẻ em trong độ tuổi được phổ cập bơi

Cập nhật ngày: 16/09/2016 05:43:05

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phổ cập bơi phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác phổ cập bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em từ 7 - 15 tuổi, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em bị đuối nước.

Theo kế hoạch, đến năm 2020, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi chưa biết bơi được phổ cập bơi đạt 60%; đào tạo, bồi dưỡng ít nhất 300 hướng dẫn viên phổ cập bơi; mở ít nhất 5.100 lớp, dạy cho ít nhất 127.500 trẻ em biết bơi; mỗi địa phương hằng năm tổ chức ít nhất 1 hội thi bơi lặn, cứu đuối; trên 20% trường Tiểu học và THCS đưa môn bơi vào chương trình giảng dạy ngoại khóa và chính khóa cho học sinh.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương căn cứ chỉ tiêu tỉnh giao hằng năm xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế; đa dạng hình thức tuyên truyền; hỗ trợ chuyên môn cho các xã, phường, thị trấn, trường học mở lớp bơi; thực hiện điều tra, khảo sát số trẻ em trong độ tuổi 7 - 15 chưa biết bơi hằng năm; đẩy mạnh xã hội hóa cho công tác này.

PV

Gửi bình luận của bạn