Hiệu quả công tác triển khai thực hiện các phong trào thi đua, mô hình, điển hình tiên tiến

Cập nhật ngày: 25/05/2020 14:00:08

ĐTO - Với quyết tâm giữ vững vị trí tốp đầu về hoạt động kinh doanh vé số trong khu vực miền Nam, tập thể lãnh đạo, nhân viên, người lao động (NV,NLĐ) Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quán triệt, tuyên truyền các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương của Nhà nước liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến tạo động lực phấn đấu cho toàn thể NV,NLĐ công ty.


Nhân viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh phát động, xác định vai trò quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, lãnh đạo công ty, công đoàn, chi đoàn đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua gắn với từng nhiệm vụ của các phòng, triển khai đồng bộ đến các phòng chuyên môn. Qua đó, tổ chức quán triệt và hướng dẫn cho tập thể, cá nhân đăng ký thi đua, hướng dẫn, tổ chức sơ kết, tổng kết theo từng giai đoạn. Lãnh đạo công ty, công đoàn, chi đoàn cụ thể hóa các phong trào thi đua phù hợp với công việc của cá nhân, tập thể, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch qua các năm.

 Cán bộ, NV,NLĐ công ty không chỉ đăng ký tham gia các phong trào thi đua mà còn phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc. Đồng thời tích cực hưởng ứng các phong trào do Đảng ủy công ty, chi đoàn, Công đoàn cơ sở phát động như: Thi đua lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, lề lối làm việc góp phần đạt, vượt chỉ tiêu của UBND tỉnh giao; duy trì và phát triển phong trào thi đua chuyên đề; khuyến khích thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong NV,NLĐ, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn, bảo vệ tài sản công ty. Thi đua với các đơn vị trong Khối về thực hiện kế hoạch phát động phong trào thi đua do Trưởng Khối 10A phát động và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đóng góp thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, thường xuyên giúp đỡ người bán vé số lẻ,...

Cán bộ, NV,NLĐ tham gia, hưởng ứng phong trào “Sáng tạo để phát triển” với chủ đề giới thiệu hình ảnh địa phương trên tờ vé số Đồng Tháp; sáng kiến tổ chức bếp ăn cho người bán vé số lẻ... phát động phong trào thi đua ý tưởng sáng tạo trong NV, NLĐ với những ý tưởng, giải pháp mới, hiệu quả đã góp phần đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả, đóng góp cho hoạt động tăng trưởng của công ty... Cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quan tâm, ghi nhận, biểu dương, khen thưởng NV,NLĐ có sáng kiến, sáng tạo, mang lại hiệu quả trong lao động, công tác chuyên môn. Qua đó, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục tư tưởng an phận, cách làm việc có hiệu suất công việc chưa cao, đôn đốc NV,NLĐ công ty thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh công ty đề ra. Phong trào thi đua đã tạo động lực để cán bộ, NV,NLĐ công ty phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Mỗi cán bộ, NV,NLĐ công ty trung thực, trách nhiệm, cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của công ty. Kết quả kinh doanh hàng năm đều tăng: năm 2017 lợi nhuận gần 532 tỷ đồng, đến năm 2019 lợi nhuận đã tăng lên 610 tỷ đồng; nộp ngân sách năm 2017 là 1.360 tỷ đồng, đến năm 2019 là 1.390 tỷ đồng, ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế quan trọng của công ty trong việc góp phần tích cực vào nguồn thu của tỉnh.

Cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp nghiêm túc quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 100% đảng viên, NV,NLĐ đăng ký phấn đấu làm theo Bác và cam kết tu dưỡng, không suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương lao động tận tụy, đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, trả lại số trúng thừa, tiền thừa cho đại lý, khách hàng, đã góp phần nâng cao uy tín, giữ vững thương hiệu của công ty.


Ông Lưu Hoàng Tân – Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp biểu dương khen thưởng cán bộ, nhân viên, người lao động công ty

Công tác biểu dương, khen thưởng diễn ra kịp thời, công bằng, khách quan đã động viên, khuyến khích tinh thần tập thể, cá nhân đối với hoạt động công ty. Công ty xuất quỹ khen thưởng, tổ chức xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân của công ty đúng theo luật, đồng thời biểu dương kịp thời những sáng kiến tiêu biểu, những gương điển hình tiên tiến. Mỗi năm, công ty tổ chức xét khen thưởng công nhận cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, tập thể trực thuộc đạt Tập thể Lao động tiên tiến; đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh...

C.P

Gửi bình luận của bạn