Nhiều hoạt động thiết thực tại Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2015

Cập nhật ngày: 05/08/2015 06:08:48

Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) lần thứ 2 tại Đồng Tháp đã kết thúc sau 6 ngày (28/7 – 2/8/2015). Hội chợ lần này góp phần tạo sự gắn kết giữa người tiêu dùng với hàng Việt Nam chất lượng cao. Bên cạnh đó, mở ra cơ hội hợp tác của doanh nghiệp ABCD Mekong với Hội doanh nghiệp HVNCLC trong lĩnh vực nông nghiệp. Dưới đây là một số hoạt động đã diễn ra tại hội chợ.