Một số hình ảnh tại Hội nghị điển hình điển hình tiên tiến của các Khối, Cụm

Cập nhật ngày: 17/08/2015 12:10:31

Một số hình ảnh tại Hội nghị điển hình điển hình tiên tiến của các Khối, Cụm thi đua Chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp lần thứ V.