Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiều cải tiến, đổi mới hoạt động

Cập nhật ngày: 14/01/2021 21:09:50

ĐTO - Chiều 14/1, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo hội nghị

Nhiệm kỳ qua, HĐND có nhiều cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đã khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. HĐND tỉnh đã tổ chức 17 kỳ họp, 5 hội nghị chất vấn giữa 2 kỳ họp, 6 phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh; ban hành trên 400 Nghị quyết giúp kích hoạt và tạo đà bứt phá cho nhiều chủ trương lớn của tỉnh; tổ chức 187 cuộc giám sát, khảo sát, kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương, với số kiến nghị được giải quyết đạt trên 95%.

Các Ban HĐND tỉnh chủ động khảo sát, giám sát những nội dung liên quan nhằm phục vụ công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình được UBND tỉnh trình tại kỳ họp để nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành bám sát thực tiễn và có tính khả thi cao. Công tác tiếp xúc cử tri có nhiều cải tiến, đổi mới nội dung và hình thức; hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai, đúng luật. Qua đó, đã kiến nghị giải quyết hơn 490 nội dung.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tinh Phan Văn Thắng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; các Ban của HĐND chú trọng hơn nữa về chất lượng công tác thẩm tra; đồng thời nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành nghị quyết, thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện nghị quyết để kịp thời phát hiện và đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý các bất cập, hạn chế.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức thành công, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu HĐND giám sát chặt chẽ thực hiện công tác bầu cử theo quy định. Trong đó, kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ điều kiện tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, bảo thủ, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.Tặng Bằng khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc cho hoạt động HĐND

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cải tiến đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động HĐND” và có đóng góp tích cực cho hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021.

DƯƠNG CẦM

Gửi bình luận của bạn