Triển khai công tác bầu cử: chọn người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân

Cập nhật ngày: 21/01/2021 16:38:02

ĐTO - Ngày 21/1, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cùng các văn bản có liên quan.


Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Thắng cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành và địa phương trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là hoạt động chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân. Tổng Bí thư cho rằng đây là cơ hội để thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu thực sự tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Tổng Bí thư lưu ý trong công tác cán bộ, cần chọn người thực sự xứng đáng để bầu ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Đây phải là những người đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào thực hiện nghị quyết Đại hội của Đảng.

Sau phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, các đại biểu được nghe phổ biến Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trong đó, xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Phấn đấu bầu đủ 500 ĐBQH và đạt tỉ lệ ĐBQH chuyên trách.

Hội nghị triển khai Chỉ thị số 02 ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND; các văn bản hướng dẫn chi tiết về công tác nhân sự ĐBQH và đại biểu HĐND, quy trình bầu cử; Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND…

Tại Đồng Tháp, UBND tỉnh đã có chỉ đạo về việc thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh.

THANH TRÚC

Gửi bình luận của bạn