Từ ngày 25/11, giảm 1 Phó phòng của cơ quan chuyên môn cấp huyện

Cập nhật ngày: 18/09/2020 09:55:58

ĐTO - Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 108 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37 ngày 5/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể, về số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện được quy định bình quân mỗi phòng có 2 Phó Trưởng phòng thay vì tối đa 3 người như quy định cũ. Căn cứ số lượng phòng chuyên môn được thành lập và tổng số lượng Phó Trưởng phòng, UBND cấp huyện quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn cho phù hợp.

Đối với đơn vị hành chính cấp huyện có đường biên giới lãnh thổ quốc gia trên đất liền, trên biển và hải đảo, Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới.

Nghị định còn quy định Phòng Dân tộc tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Phòng Dân tộc được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí như: có ít nhất 5.000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển; có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư; biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại.

Trường hợp không tổ chức riêng Phòng Dân tộc thì chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực dân tộc do Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND thực hiện... Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2020.

T.T

Gửi bình luận của bạn