TP.Sa Đéc khởi sắc với một đô thị xanh - sạch - đẹp

Cập nhật ngày: 14/01/2021 05:41:07

ĐTO - Qua triển khai thực hiện kế hoạch về xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn, TP.Sa Đéc đã có nhiều bước khởi sắc với một đô thị xanh – sạch – đẹp và trình độ dân trí ngang tầm với sự phát triển trên một số lĩnh vực của đời sống xã hội.


Người dân trên địa bàn phường Tân Quy Đông luôn có ý thức cao trong việc thực hiện xây dựng phường văn minh đô thị

Cùng với việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo chuyển biến cơ bản trong việc thực hiện nếp sống văn minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, TP.Sa Đéc đã tổ chức nhiều mô hình sinh hoạt, nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao ở cơ sở. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao thị hiếu thẩm mỹ cho mọi tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức như: cổ động trực quan, biểu diễn văn nghệ, thông tin cổ động, triển lãm tranh ảnh, treo băng rôn, panô, áp-phích, tổ chức các cuộc hội thi, hội diễn, các giải thi đấu thể dục thể thao...

Đặc biệt, thành phố đã tổ chức thành công diễn đàn “Chính quyền thành phố đối thoại với Nhân dân” trên sóng phát thanh được hàng chục kỳ. Qua đó tạo điều kiện cho các tầng lớp Nhân dân tham gia và hưởng thụ các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư trong việc thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị. Thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thành phố đã lồng ghép các nội dung xây dựng nếp sống văn minh vào tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, khóm, ấp, xã, phường, đơn vị văn hóa, chợ văn minh, từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong mỗi người dân.

Số gia đình văn hóa, khóm, ấp, xã, phường văn hóa được công nhận hàng năm đều tăng. Năm 2020, TP.Sa Đéc có 23.937/25.346 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa (chiếm 94,41%); 22/22 khóm văn minh đô thị (đạt 100%); 15/15 ấp văn hóa nông thôn mới; 6/6 phường văn minh đô thị, 3/3 xã văn hóa nông thôn mới. Phong trào xây dựng đơn vị văn hóa được tập trung đẩy mạnh, tạo được sự đoàn kết, gắn bó, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ giữa cán bộ, công nhân viên chức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện đạo đức, tác phong, hòa nhã, lịch sự khi tiếp dân, giảm phiền hà cho dân.

Nhằm vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, những năm qua, thành phố đã có nhiều biện pháp quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong quần chúng Nhân dân. Hầu hết các tiệc cưới trong Nhân dân được tổ chức trang trọng, lành mạnh và tiết kiệm, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Hôn nhân và gia đình, không xảy ra tình trạng cưỡng ép kết hôn, tảo hôn trong cộng đồng dân cư. Văn minh trong việc tang có nhiều tiến bộ, không có tình trạng để lâu ngày. Đồng thời, chính quyền cũng thường xuyên vận động các gia đình thực hiện theo nghi thức hỏa táng.

Từ năm 2016 đến nay, TP.Sa Đéc đã áp dụng việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính thông qua phần mềm đánh giá kết quả. Trong đó, thái độ phục vụ của công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của thành phố được đánh giá đạt từ 98 - 99% mỗi năm. Từ đó cho thấy, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố luôn nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước Nhân dân trong quá trình thực thi công vụ, tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp công dân, nhất là tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của công dân.

Việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng dân gian, lễ hội truyền thống của dân tộc được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, đúng quy định Nhà nước. Từ năm 2013 đến nay, thành phố đã tổ chức Lễ hội hoa Xuân với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, hấp dẫn, thu hút đông đảo Nhân dân đến xem, cổ vũ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của Nhân dân. Các di tích lịch sử văn hóa được bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích, qua đó tăng cường giáo dục về truyền thống lịch sử, truyền thống, nét đẹp văn hóa trong Nhân dân, đồng thời trở thành những điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh.

Công tác cải tạo, trồng mới và trang trí hoa kiểng trong nội ô thành phố với tổng số tiền là 47,2 tỷ đồng. Trong đó, năm 2019 đầu tư 13,6 tỷ đồng và năm 2020 là 22,6 tỷ đồng. Việc xây dựng, cải tạo, trồng mới và trang trí hoa kiểng khu vực công viên mở rộng với tổng số 47,3 tỷ. Chi nhánh dịch vụ môi trường TP.Sa Đéc (Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp) thường xuyên quét thu gom rác thải trên địa bàn thành phố, đảm bảo mỹ quan đô thị trên các tuyến đường trong nội ô thành phố.

Thực hiện theo định hướng xây dựng Sa Đéc trở thành thành phố hoa, UBND TP.Sa Đéc đã phát động rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang và trong Nhân dân trồng nhiều cây xanh, thảm cỏ, thảm hoa, trên các tuyến đường của thành phố, tiến hành cải tạo các bồn hoa khu công viên, các vòng xoay, góp phần thay đổi diện mạo của đô thị Sa Đéc theo hướng xanh – sạch – đẹp.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn