Đồng Tháp, An Giang đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư Dự án Liên kết sản xuất cá tra giống chất lượng cao

Cập nhật ngày: 27/08/2020 10:29:38

ĐTO - Thời gian qua, tình hình sản xuất - ương cá tra giống gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của xâm nhập mặn (một số địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng mặn nên việc sản xuất cá giống bị hạn chế); tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (bệnh gan thận mủ, xuất huyết...); chất lượng đàn cá bố mẹ chưa đáp ứng yêu cầu... Bên cạnh đó, ngành hàng cá tra bị nhiều rào cản từ nhà nhập khẩu về chống bán phá giá, rào cản về lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc,...


Ngành hàng cá tra bị nhiều rào cản từ nhà nhập khẩu về chống bán phá giá, rào cản về lượng sản phẩm

Để phát huy lợi thế ngành hàng cá tra của cả nước nói chung và 2 tỉnh Đồng Tháp - An Giang nói riêng theo hướng chất lượng cao, phát triển bền vững gắn với liên kết theo chuỗi giá trị (con giống chất lượng cao - quy trình nuôi thương phẩm tiên tiến - sản phẩm chế biến giá trị gia tăng), gắn với truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển theo hướng bền vững đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế, UBND tỉnh Đồng Tháp và UBND tỉnh An Giang thống nhất đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư Dự án “Liên kết sản xuất cá tra giống chất lượng cao cồn Chính Sách, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và cồn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hòa, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang”.Quy mô dự án khoảng 500ha; dự kiến tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng.

Dự án đã được UBND tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 30/6/2020 (kèm theo Báo cáo số 1347/SNN-KHTC ngày 26/6/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án).

Dự án “Liên kết sản xuất cá tra giống chất lượng cao cồn Chính Sách, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và cồn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hòa, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang” được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất danh mục đầu tư tại Nghị quyết số 330/2020/ND-HĐND ngày 10/7/2020 về việc thông qua phương án lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

MN

Gửi bình luận của bạn