Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 28

Cập nhật ngày: 16/08/2019 16:48:06

Ngày 9/8/2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT TU) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 28 để xem xét, kết luận một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo đó, UBKT TU xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Băng Sơn, đảng viên Chi bộ khóm 3 thuộc Đảng bộ phường 6, thành phố Cao Lãnh, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy cơ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nguyên Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp.

Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, UBKT TU quyết định không thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Băng Sơn; yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với đồng chí Nguyễn Băng Sơn.

UBKT TU xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của đồng chí Tiêu Thanh Xuân, đảng viên Chi bộ khóm 3 thuộc Đảng bộ thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm của đồng chí Tiêu Thanh Xuân, UBKT TU nhận thấy vi phạm của đồng chí chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Do đó, UBKT TU quyết định “xóa hình thức kỷ luật khiển trách” đối với đồng chí.

Xem xét, kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Hồng Ngự. Trong mốc thời gian được kiểm tra (từ năm 2016 đến năm 2018), các tổ chức đảng được kiểm tra đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cơ bản đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, việc lãnh đạo, thực hiện một vài cuộc kiểm tra, giám sát chưa đúng thời gian kế hoạch đề ra; phát hiện tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm nhưng chậm chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm,… UBKT TU đã yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hồng Ngự. Trong mốc thời gian kiểm tra (từ năm 2016 đến năm 2018), Ban Thường vụ Huyện ủy Hồng Ngự đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tài chính đảng cơ bản đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, việc lãnh đạo, quản lý công tác tài chính đảng đôi lúc thiếu kiểm tra việc tham mưu của Văn phòng Huyện ủy dẫn đến chi một số khoản chưa đúng quy định; chưa thường xuyên chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện việc thu đảng phí theo quy định. UBKT TU yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

Xem xét, kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Thanh Bình. Trong mốc thời gian được kiểm tra (từ năm 2016 đến năm 2018), các tổ chức đảng được kiểm tra đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cơ bản đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, việc lãnh đạo, thực hiện một số cuộc giám sát chuyên đề chưa đảm bảo thời gian quy định; đôi lúc thiếu kiểm tra, giám sát các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Huyện ủy thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đúng thời gian, thủ tục theo quy định. UBKT TU đã yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

ĐKH

Gửi bình luận của bạn