Đẩy mạnh nâng cao chất lượng xoài

Cập nhật ngày: 18/06/2020 10:12:36

ĐTO - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2020, diện tích trồng xoài trên địa bàn tỉnh ước đạt 11.500ha, năng suất đạt 118tạ/ha với tổng sản lượng khoảng 130.000 tấn. Đến năm 2025, ước diện tích gieo trồng đạt 12.200ha với năng suất đạt 125 tạ/ha, sản lượng thu hoạch đạt 150.000 tấn.


Xoài - ngành hàng thế mạnh của tỉnh

Xoài là cây trồng thế mạnh của tỉnh, được trồng tập trung tại các huyện: Cao Lãnh, Thanh Bình, Lai Vung, Lấp Vò, Châu Thành và TP.Cao Lãnh với cơ cấu giống chủ yếu là xoài cát chu, cát hòa lộc, tượng da xanh... Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, tỉnh đẩy mạnh rải vụ, phân bổ sản lượng xoài quanh năm. Tuy nhiên, chi phí đầu tư của vụ nghịch cao hơn chính vụ từ 15 - 20%.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp, hiện nay có 100 cơ sở là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân có diện tích trồng xoài lớn (sản xuất hàng hóa) trên 4.500ha với sản lượng 300.400 tấn/năm. Trong đó có trên 320ha được chứng nhận VietGAP và trên 4.200ha được cấp mã vùng để xuất khẩu. Bên cạnh đó có 117 cơ sở thu mua, chế biến xoài, chủ yếu thực hiện khâu thu mua phân loại, bán tươi và 17 doanh nghiệp, hợp tác xã thu gom, phân loại xoài xuất sang thị trường Trung Quốc.

Trên tinh thần sản xuất đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, các cơ sở trồng xoài đang áp dụng tiêu chuẩn TCVN 1182-1:2017 VietGAP trong sản xuất. Ngoài ra, địa phương còn áp dụng thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc Blockchain trong chuỗi xoài với diện tích 40ha tại Hợp tác xã Xoài Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc sản xuất xoài trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn nhất định. Cụ thể như việc triển khai chính sách và quản lý giống cây ăn quả gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, công nghệ thu hoạch, bảo quản, vận chuyển, sơ chế, chế biến chưa tốt, ảnh hưởng đến chất lượng, giá trị sản phẩm và lợi nhuận của người sản xuất. Đối với thị trường tiêu thụ, diện tích liên kết sản xuất và tiêu thụ chưa cao, thiếu bền vững. Nguyên nhân là do giữa doanh nghiệp và nhà vườn chưa tìm được tiếng nói chung, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều, số lượng chưa đáp ứng yêu cầu...

Bên cạnh đó, tình hình biến đổi khí hậu, thời tiết bất thường nên việc áp dụng quy trình sản xuất có lúc đạt hiệu quả chưa cao ảnh hưởng đến năng suất, giá thành, kế hoạch liên kết tiêu thụ...

Y DU

Gửi bình luận của bạn