Giải quyết hiện trạng đất ở cho ông Nguyễn Văn Nô là đúng quy định

Cập nhật ngày: 29/06/2012 07:48:18

Trong cuộc họp tiếp công dân định kỳ tháng 6-2012, UBND tỉnh đã giải quyết vụ khiếu nại của bà Nguyễn Thị Huệ ngụ xã Tân Thành, huyện Lai Vung.

Bà Huệ trình bày, giữa bà và ông Nguyễn Văn Nô (em chồng) có phát sinh tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) sau đó được UBND huyện Lai Vung giải quyết theo Quyết định số 250 bác đơn khiếu nại của ông Nô, sau đó ông Nô không đồng ý và có khiếu nại lên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Khi cán bộ Sở Tài nguyên Môi trường xuống làm việc, bà có nêu ý kiến là đồng ý cho ông Nô sử dụng trong phạm vi 300m2 theo đúng theo biên bản ngày 14-1-1993, khi nào ông Nô có đất khác sẽ trả lại cho gia đình bà và được ông Nô đồng ý ký tên vào biên bản, nhưng sau đó cán bộ Sở lại không mời bà và ông Nô thỏa thuận. Sau đó UBND tỉnh ra quyết định hủy quyết định của huyện và công nhận quyền sử dụng đất cho ông Nô. Do vậy, bà yêu cầu UBND tỉnh xem xét lại.

Theo báo cáo phúc tra của Sở Tài nguyên Môi trường thì nguồn gốc đất được ông Cây (chồng bà Huệ) mua năm 1964. Năm 1970 ông Cây cho em ruột của ông là ông Nguyễn Văn Nô một phần đất không xác định diện tích, để cất nhà ở và trông coi đất cho ông (theo hiện trạng, diện tích ông Nô sử dụng là 437m2).

Năm 2008, sau khi ông Cây qua đời, vợ của ông là bà Nguyễn Thị Huệ tiếp tục canh tác, sử dụng và sau đó bà phát hiện phần đất này (có cả diện tích của ông Nô đang sử dụng) đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Hậu là con chủ đất cũ trước khi bán cho gia đình ông Cây. Thay vì cơ quan có thẩm quyền xác lập thủ tục thu hồi diện tích đất trong giấy chứng nhận QSDĐ của ông Hậu do cấp sai đối tượng để cấp lại cho bà Huệ, nhưng lại làm ngược là ông Hậu xác lập lại hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Huệ diện tích 3.484m2 và sau đó bà Huệ được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Tuy nhiên, khi đo lại thì có diện tích theo hiện trạng là 4.087m2 là của bà Huệ và 347m2 của ông Nô.

Năm 2009, ông Nô yêu cầu bà Huệ tách phần đất của ông đang sử dụng để ông làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ, nhưng không được bà Huệ chấp nhận nên ông Nô có đơn khiếu nại. Sau khi hòa giải không thành, UBND huyện Lai Vung ra quyết định bác đơn của ông Nô yêu cầu bà Huệ tách quyền sử dụng đất với lý do là của gia đình bà Huệ mua trước năm 1964 và trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho bà Huệ là đúng theo quy định. Ông Nô không đồng ý với quyết định của huyện và tiếp tục khiếu nại.

Qua trình bày của bà Huệ trong cuộc họp tiếp dân của UBND tỉnh, ý kiến của cơ quan phúc tra và Hội đồng giải quyết tranh chấp đất đai cho rằng, ngay từ năm 1975 ông Nô đã được ông Cây cho sử dụng diện tích đất để cất nhà ở, theo đo đạc có hiện trạng là 437m2, ông vẫn ở và sử dụng, vì vậy ông có quyền được cấp giấy chứng nhận QSDĐ số diện tích này. UBND tỉnh yêu cầu bà Huệ thực hiện theo đúng quy định và hủy Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 6-4-2010 của UBND huyện Lai Vung, công nhận quyền sử dụng 437m2 thuộc thửa 19, tờ bản đồ số 57 xã Tân Thành, huyện Lai Vung và giao cho UBND huyện thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp cho bà Huệ.

DT

Gửi bình luận của bạn