Tăng cường quản lý về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 17/11/2020 12:33:38

ĐTO - UBND tỉnh vừa có yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản và các quy định hiện hành.


UBND cấp huyện thường xuyên kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn

Trong đó, Giám đốc các Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tỉnh nghiêm túc thực hiện phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý phòng, chống vi phạm trong hoạt động khai thác cát sỏi theo chỉ đạo của UBND tỉnh; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38 ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản và các quy định hiện hành có liên quan về quản lý các hoạt động khai thác khoáng sản.

Sở TN&MT phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện thường xuyên theo dõi, khảo sát thực tế kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại các khu vực mỏ khoáng sản, đặc biệt là các hoạt động gây mất an toàn lao động, tổn thất lớn khoáng sản, ô nhiễm, tác động xấu đến cảnh quan, môi trường, sạt lở bờ sông và các hoạt động khai thác cát sông... để kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đối với việc khai thác tại các mỏ đã được cấp phép, Sở TN&MT thường xuyên kiểm tra, yêu cầu đơn vị thực hiện đúng phương án khai thác đã duyệt, tránh tình trạng bố trí dư, tập trung nhiều phương tiện khai thác tại 1 khu vực... Trường hợp phát hiện vi phạm phải kiên quyết báo cáo, tham mưu UBND tỉnh đình chỉ hoạt động khai thác hoặc xem xét thu hồi giấy phép đã cấp nếu đơn vị cố tình vi phạm. Ngoài ra, Sở TN&MT phải yêu cầu dừng ngay các hoạt động khai thác tại các khu vực sạt lở; theo dõi, kiểm tra các khu vực gần đạt cao độ cho phép để kịp thời yêu cầu đơn vị ngừng ngay việc khai thác.

Công an tỉnh tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khoáng sản hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý kịp thời. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giám sát chặt việc tuân thủ quy định về Quy chế khu vực biên giới đất liền đối với các tổ chức cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trong khu vực biên giới; kiểm tra xử lý hoạt động khai thác mua bán vận chuyển, tàng trữ khoáng sản trái phép trong khu vực biên giới.

Chủ tịch UBND cấp huyện thường xuyên kiểm tra thực tế tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn; đẩy mạnh vai trò giám sát của cộng đồng để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền. Các đơn vị được cấp phép hoạt động khoáng sản và nạo vét thông luồng, chỉnh trị dòng chảy hạn chế sạt lở trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng theo các nội dung được cấp phép; có phương án bố trí phương tiện hợp lý không để tập trung nhiều phương tiện khai thác tại một khu vực, thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường và tuân thủ các quy định hiện hành trong quá trình hoạt động.

T.T

Gửi bình luận của bạn