Chiến dịch “Những giọt máu hồng” tiếp nhận 3.568 đơn vị máu

Cập nhật ngày: 19/09/2016 06:20:57


Đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia hiến máu tình nguyện

Chiến dịch “Những giọt máu hồng” - hè 2016 được phát động toàn tỉnh từ ngày 8/5 đến 2/9/2016. Qua tuyên truyền vận động, có 4.151 người đăng ký hiến máu, đã tiếp nhận được 3.255 đơn vị máu, đạt 101,94% so với kế hoạch. Thời gian tới, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để đảm bảo lượng máu  cho các bệnh viện cứu chữa kịp thời cho người bệnh.

QUỐC DUY

Gửi bình luận của bạn