• Họ nói về Việt Nam “khách quan” ư!
 • ĐTO - Trong thời gian qua, một số trang mạng xã hội đặt tại nước ngoài đưa tin, bình luận về rất nhiều sự kiện xảy ra ở Việt Nam. Công tâm mà nói, không ít trường hợp là có thật và đúng...
 • Chủ nghĩa cá nhân và lợi ích cá nhân
 • 02/04/2024
 • ĐTO - Dạy cho chúng ta phân biệt đâu là chủ nghĩa cá nhân, đâu là lợi ích cá nhân, Bác Hồ viết: “Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng nghĩ lo cho lợi ích riêng mình, không quan tâm đến lợi ích của tập thể “miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy”.
 • Cơ sở của hợp tác - sự chân thành và tin cậy
 • 24/03/2024
 • ĐTO - Hợp tác là 1 trong 3 nội dung trong Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của Nhân dân Đồng Tháp”.
 • Cơ sở của đoàn kết
 • 19/03/2024
 • ĐTO - Có thể nói, tất cả các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành viên của các tổ chức trong hệ thống chính trị và phần đông người dân ở Việt Nam đã được học về tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, tư tưởng về đại đoàn kết với câu nói nổi tiếng: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
 • Học thuyết Các Mác - nhân văn, khoa học và cách mạng
 • 13/03/2024
 • ĐTO - Loài người đã thu nhận rất nhiều học thuyết về chính trị, xã hội... khác nhau. Trong đó, phần lớn học thuyết đều chứa đựng tính nhân văn. Bên cạnh tính nhân văn sâu sắc, học thuyết Các Mác thẩm thấu sự khoa học và cách mạng.
Xem tin đã đăng theo ngày: