• Đánh giá tình hình
 • 11/07/2024
 • ĐTO - Hiện nay, vài tổ chức chính trị - xã hội đang bước vào giai đoạn chuẩn bị đại hội. Do vậy, việc đánh giá tình hình đang đặt ra có tính thời sự. Cứ ngỡ, đó là công việc hiển nhiên, quen thuộc không cần bàn luận.
 • Quan tâm công tác lý luận và định hướng nghiên cứu trong đoàn viên, thanh niên
 • 04/07/2024
 • ĐTO - Ngay từ khi Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị khóa XI về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương.
 • Nghĩ hay “mơ” về tiền
 • 03/07/2024
 • ĐTO - Từ khi ra đời, tiền trở thành “nhân vật” đặc biệt trong đời sống xã hội. Tiền là 1 trong 3 đối tượng được con người đam mê săn đuổi (quyền - tiền - tình).
 • Cần lắm cái nhìn biện chứng
 • 27/06/2024
 • ĐTO - Thời gian gần đây, một số tranh luận, bàn luận về chiến tranh và hòa bình ở nơi này nơi kia, về chuyện tốt và xấu trong đời sống xã hội trở nên “nóng”. Bên cạnh những nhận xét có chừng mực, vài người “lớn giọng” phán xét: “tất cả nhân loại này suy thoái hết, suy thoái đến tận cùng...”.
 • Huyện Hồng Ngự thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 • 24/05/2024
 • ĐTO - Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (viết tắt là Nghị quyết 35) đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Hồng Ngự ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Xem tin đã đăng theo ngày: