• Xuất khẩu gặp khó, giá chuối giảm mạnh
  • 16/09/2021
  • ĐTO - Thị trường thu hẹp do ảnh hưởng dịch bệnh trong khi nguồn cung dồi dào khiến nhiều loại nông sản ách tắc đầu ra, tiêu thụ chậm. 2 tháng qua, nhiều địa phương, trong đó có Lai Vung đã nỗ lực tìm đầu ra cho nhiều loại nông sản.
Xem tin đã đăng theo ngày: