• Ngày 23/3, ghi nhận thêm 12 ca mắc Covid-19
 • 23/03/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 23/3 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 12 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 11 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.614.886 ca.
 • Ngày 22/3, ghi nhận thêm 18 ca mắc Covid-19
 • 22/03/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22/3 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 18 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 14 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.614.875 ca.
 • Ngày 21/3, ghi nhận thêm 11 ca mắc Covid-19
 • 21/03/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày 21/3 cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 11 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 4 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.614.861 ca.
 • Ngày 20/3, ghi nhận 7 ca mắc Covid-19
 • 20/03/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 20/3 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 7 ca mắc; không ghi nhận ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi hiện nay là 10.614.857 ca.
 • Ngày 19/3, ghi nhận thêm 23 ca mắc Covid-19
 • 19/03/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 19/3 của Bộ Y tế cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận thêm 23 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 10 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.614.857 ca.
 • Ngày 18/3, ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19
 • 18/03/2023
 • Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày 18/3 cho biết: Trong ngày, cả nước ghi nhận 6 ca mắc Covid-19; không ghi nhận ca tử vong; có 6 ca được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.614.847 ca.
Xem tin đã đăng theo ngày: