• Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
  • 12/09/2021
  • Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, đi vào đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.
  • Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 9/2021
  • 06/09/2021
  • Có hiệu lực từ ngày 1/9/2021, Nghị định 67/2021/NĐ-CP ban hành ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Trong đó, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định về bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Xem tin đã đăng theo ngày: