• Tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ Đề án 06
  • ĐTO - Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 (gọi tắt là Đề án 06)...
  • Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại với công dân
  • 19/09/2023
  • ĐTO - Ngày 19/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh đối thoại với công dân có khiếu nại về đất đai liên quan đến dự án Khu tái định cư cho các dự án phát triển đô thị trên địa bàn TP Sa Đéc.
Xem tin đã đăng theo ngày: