• Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
  • ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa vừa có chỉ đạo, để thực hiện Công điện số 825 ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.
  • Tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ Đề án 06
  • ĐTO - Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 (gọi tắt là Đề án 06)...
  • [Infographic] 5 khuyến cáo phòng bệnh đau mắt đỏ
  • Bệnh đau mắt đỏ là tình trạng nhiễm trùng mắt, thường do vi khuẩn hoặc vi rút gây ra hoặc do phản ứng dị ứng, với triệu chứng đặc trưng là đỏ mắt. Bệnh thường khởi phát đột ngột, lúc đầu ở một mắt sau lan sang mắt bên kia.