• Thông qua chương trình hành động, nghị quyết và kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
  • ĐTO - Như Báo Đồng Tháp Online thông tin, trong 2 ngày (16-17/9), Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh (khóa XI) tổ chức hội nghị lần thứ 5. Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị đã dành thời gian thảo luận 6 nhóm nội dung quan trọng, trong đó có 1 Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 2 Nghị quyết và 3 Kết luận chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh.
  • Tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”
  • 16/09/2021
  • ĐTO - Sáng ngày 16/9, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội (thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19) tổ chức chương trình tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” và ra mắt Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội. Chương trình được trực tuyến đến điểm cầu Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
  • 16/09/2021
  • ĐTO - Tín dụng chính sách xã hội là chủ trương đúng đắn, sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, là yêu cầu có tính nguyên tắc đảm bảo sự phát triển lành mạnh, bền vững của đất nước.
  • Kiên trì tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu kiểm soát được dịch Covid-19
  • 15/09/2021
  • ĐTO - Chiều ngày 15/9, các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến với lãnh đạo các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Xem tin đã đăng theo ngày: