Địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

Cập nhật ngày: 22/02/2021 16:23:25

ĐTO - Theo thông báo của Uỷ ban bầu cử tỉnh, thời hạn nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/2/2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 14/3/2021.

Riêng thứ bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh có cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử. Hồ sơ nộp tại Ủy ban bầu cử tỉnh (Cơ quan Thường trực), địa chỉ: Sở Nội vụ số 02, đường Đặng Văn Bình, Phường 1, TP.Cao Lãnh.

Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội gồm: đơn ứng cử (theo mẫu 01/HĐBC-QH); sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú (theo mẫu 02/HĐBC-QH); tiểu sử tóm tắt (theo mẫu 03/HĐBC-QH); bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử (theo mẫu 04/HĐBC-QH); 3 ảnh chân dung màu, nền trắng cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm: đơn ứng cử (theo mẫu 06/HĐBC-HĐND); sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú (theo mẫu 07/HĐBC-HĐND); tiểu sử tóm tắt (theo mẫu 08/HĐBC-HĐND); bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử (theo mẫu 09/HĐBC-HĐND); 3 ảnh chân dung màu, nền màu trắng 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử. Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải bảo đảm đúng theo các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

Người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử, tự ứng cử đại biểu Quốc hội nộp 2 bộ hồ sơ; người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nộp 1 bộ hồ sơ.

T.T

Gửi bình luận của bạn