LAI VUNG

99% công chức đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Cập nhật ngày: 22/08/2018 06:27:31

Theo báo cáo của UBND huyện Lai Vung, qua tổ chức kiểm tra đối với 113 công chức cấp xã thuộc 5 chức danh: văn phòng – thống kê; tài chính – kế toán; văn hóa – xã hội; tư pháp – hộ tịch; địa chính – xây dựng – đô thị, nông nghiệp và môi trường (trừ những người đang trong thời gian tập sự).

Nội dung thi sát hạch xoay quanh các kiến thức về cải cách hành chính, soạn thảo văn bản, tin học và kiến thức chuyên ngành phù hợp với từng vị trí việc làm. Kết quả, 11/12 xã, thị trấn đạt 99% công chức có số điểm từ 17 điểm trở lên.

Đa số công chức đạt điểm tối đa (20 điểm) với tỷ lệ cao, chiếm 90%; các xã có công chức đều đạt 20 điểm là xã Tân Hòa, Vĩnh Thới, Tân Thành, Long Hậu và Tân Dương.

Qua kết quả này, UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành, cấp trong huyện có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng, bổ sung kiến thức mới nhằm cập nhật kịp thời cũng như nâng cao năng lực về trình độ chuyên môn đối với các chức danh công chức cấp xã; thường xuyên kiểm tra công tác công chức cấp xã theo lĩnh vực ngành quản lý. Đồng thời giao Phòng Nội vụ huyện phối hợp các ngành cùng cấp tham mưu, soạn thảo ra bộ đề câu hỏi sát hạch công chức cấp xã trong thời gian tới.

TẠ VĂN PHÙNG

 

 

Gửi bình luận của bạn