Phân công trách nhiệm cải cách hành chính cho lãnh đạo phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp

Cập nhật ngày: 25/09/2020 05:29:33

ĐTO - Thời gian gần đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tiếp tục triển khai, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức trong ngành thực hiện nghiêm các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, bản cam kết hành động năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, nhất là cụ thể hóa và phân công trách nhiệm từng chỉ số, chỉ số thành phần cải cách hành chính cho từng lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc phụ trách. Từ đó, nâng cao trách nhiệm phục vụ trong công tác giải quyết thủ tục hành chính của công chức phòng chuyên môn cũng như tại Bộ phận một cửa. Các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở thực hiện đầy đủ quy trình giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử; cập nhật kịp thời và đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang tin điện tử cũng như bảng niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, nên thời gian qua chưa xảy ra trường hợp nào trễ hạn cũng như chưa có phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn