Tổng đài 1022 tiếp nhận và xử lý tốt các ý kiến của tổ chức và người dân

Cập nhật ngày: 28/04/2021 10:20:21


Tổng đài 1022 được Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận, xử lý tốt các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân

ĐTO - Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm vận hành Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 (viết tắt Tổng đài 1022), trong đó lồng ghép nhiệm vụ khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh qua Tổng đài 1022. Để tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc kịp thời tiếp nhận, phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp trong và ngoài địa phương trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua Tổng đài 1022; phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận yêu cầu và phản hồi kịp thời đến tổ chức, công dân nhằm góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Trước đó, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Đề án thí điểm thành lập Tổng đài 1022 và triển khai thực hiện mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong năm 2020, Tổng đài 1022 đã tiếp nhận và thực hiện 9.505 cuộc gọi, trong đó có 5.310 cuộc gọi vào, 4.195 cuộc gọi ra và 1.340 lượt tương tác (qua các kênh Email, Zalo, Facebook, Website) với người dân, doanh nghiệp. Tổng đài 1022 đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết 5.769 ý kiến (đạt 99,75%).

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn