Từ ngày 1/8, triển khai thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông

Cập nhật ngày: 28/07/2023 10:30:18

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí” trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/8/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì căn cứ quy trình liên thông hiện hành tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thay thế Quyết định số 549 ngày 12/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời tổ chức theo dõi việc triển khai thực hiện đối với 2 nhóm TTHC liên thông trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh về những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh khẩn trương tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức tại các địa phương thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cấp giấy chứng sinh, giấy chứng tử điện tử phục vụ việc thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông trên.

Công an tỉnh quán triệt lực lượng Công an cấp cơ sở bố trí nguồn nhân lực tập trung ưu tiên giải quyết đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú theo Quy trình liên thông đối với 2 nhóm TTHC; chủ động phối hợp với một cửa cấp xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các nội dung có liên quan.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai việc thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông tại các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban chuyên môn trực thuộc.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn