• Những kết quả đạt được sau tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06
 • 30/04/2024
 • ĐTO - Qua 1 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), đến nay, Đồng Tháp đã đạt được kết quả trên các lĩnh vực.
 • Ngành y tế tích cực thực hiện chuyển đổi số
 • 19/04/2024
 • ĐTO - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1398 ngày 20/12/2022 về Đề án Chuyển đổi số y tế giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Bước đầu ngành y tế tỉnh triển khai Đề án chuyển đổi số y tế mang lại nhiều kết quả thiết thực.
 • Thực hiện có hiệu quả về định danh và xác thực điện tử
 • 13/04/2024
 • ĐTO - UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện như: việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VneID; chiến dịch “50 ngày, đêm” tuyên truyền, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện...
 • Đẩy mạnh chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp
 • 10/04/2024
 • ĐTO - Thời gian qua, Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp được các cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.
 • Đảm bảo an ninh, an toàn thông tin thiết bị kết nối cơ sở dữ liệu
 • 09/04/2024
 • ĐTO - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Đề án 06).
Xem tin đã đăng theo ngày: