Bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin

Cập nhật ngày: 14/02/2022 11:57:19

ĐTO - UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, khai thác lỗ hổng bảo mật trên Apache Log4j và Apache HTTP.

Theo đó, để bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố tổ chức rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật, nếu phát hiện tồn tại trong hệ thống mạng theo khuyến cáo của hãng phát triển, nhà sản xuất. Đồng thời, thiết lập, cập nhật dấu hiệu phát hiện, ngăn chặn hoạt động tấn công, khai thác lỗ hổng bảo mật, xâm nhập trái phép hệ thống mạng trên hệ thống giám sát, tường lửa, thiết bị phòng, chống tấn công mạng. Kết quả kiểm tra, rà soát, ngăn chặn, bóc gỡ mã độc đề nghị trao đổi bằng văn bản gửi về UBND tỉnh (qua Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh).

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật, nếu phát hiện tồn tại trong hệ thống mạng của tỉnh do đơn vị quản lý theo khuyến cáo của hãng phát triển, nhà sản xuất, kịp thời trao đổi, phối hợp Công an tỉnh (qua Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) báo cáo Bộ Công an nắm các dấu hiệu rà quét, khai thác lỗ hổng bảo mật từ địa chỉ IP Việt Nam vào hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức trong nước, để kịp thời đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh, số điện thoại 0693.620105), để được hướng dẫn xử lý.

PV

Gửi bình luận của bạn