Chuyển đổi số hướng đến phát triển doanh nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

Cập nhật ngày: 27/02/2023 19:49:13

ĐTO - Chiều ngày 27/2, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông trình bày về Dự thảo kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp năm 2023. Theo đó, mục tiêu chuyển đổi số năm 2023 của tỉnh là tập trung nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng, phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành, tạo nền tảng phát triển chính quyền số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền. Đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số nhằm phát triển doanh nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Năm 2023, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu đứng thứ 30 trở lên về chỉ số chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh.

Theo đó, dự thảo kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp năm 2023 đề ra các mục tiêu cụ thể với 5 chỉ tiêu đối với mục tiêu xây dựng dữ liệu số; 12 chỉ tiêu về xây dựng về chính quyền số; 6 chỉ tiêu phát triển kinh tế số; 12 chỉ tiêu về phát triển xã hội số; 3 chỉ tiêu bảo đảm an toàn, an ninh mạng…


Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các ngành hữu quan đóng góp nhiều vấn đề quan trọng cho dự thảo kế hoạch. Hướng tới mục tiêu thực hiện chuyển đổi số đạt hiệu quả, ngành nông nghiệp thực hiện kế hoạch nông nghiệp số; thành lập Tổ tham mưu chuyển đổi số ngành nông nghiệp; triển khai xây dựng nền tảng dữ liệu số nông nghiệp tại địa chỉ vdapes.com. Ứng dụng công nghệ số để số hóa dữ liệu quản lý, hướng đến tự động hóa trong quy trình thu thập, xử lý, báo cáo, lưu trữ hệ thống dữ liệu thống kê thuộc lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thuỷ sản, lâm nghiệp, thuỷ lợi, nông thôn mới, OCOP...  Chuyển đổi số ngành giáo dục sẽ tập trung triển khai mô hình dạy học Stem/Steam, giáo dục trực tuyến...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm thiện Nghĩa cho rằng, năm 2023 là năm trọng tâm trong thực hiện Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành cần đặt những mục tiêu thực hiện cao hơn. Trong đó, các ngành nông nghiệp, giáo dục, y tế cần đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chuyển đổi số năm 2023 và các năm sau nhằm hoàn thành sớm mục tiêu đề ra so với kế hoạch. Bên cạnh đó, cần biểu đồ hóa các nhiệm vụ đã đạt được và chưa thực hiện được về công tác chuyển đổi số; đối chiếu, so sánh với các địa phương trong khu vực để có giải pháp phấn đấu thực hiện đạt hiệu quả về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh…

Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn