Phối hợp đẩy mạnh chuyển đổi số các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục

Cập nhật ngày: 07/08/2023 05:35:35

ĐTO - Chiều ngày 4/8, bà Nguyễn Lâm Thanh Thủy - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chủ trì Hội nghị sơ kết công tác quản lý ngành TT&TT 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đại diện lãnh đạo Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố tham dự.


Quang cảnh hội nghị

Những tháng đầu năm 2023, Sở TT&TT thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước và các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách. Nổi bật, tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến; hoàn thành kết nối, đồng bộ các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; tiếp tục phát triển các điểm phục vụ bưu chính tại 100% xã, phường, thị trấn. Sở TT&TT thường xuyên hướng dẫn cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kết quả phát triển kinh tế - xã hội gắn với quảng bá hình ảnh địa phương...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố chia sẻ công tác tham mưu triển khai chuyển đổi số tại địa phương; kinh nghiệm thực hiện tiêu chí số 8 về TT&TT ở các xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao; công tác đầu tư hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông...

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Lâm Thanh Thủy - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở TT&TT đề nghị, những tháng cuối năm 2023, toàn ngành TT&TT tiếp tục quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục. Thực hiện tốt công tác truyền thông, định hướng dư luận; tập trung thông tin tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời hỗ trợ các địa phương thực hiện tiêu chí TT&TT trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025...

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn