695 ứng viên được đề nghị xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Cập nhật ngày: 05/09/2023 10:19:19

Hội đồng Giáo sư nhà nước đã công bố danh sách các ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023. So với năm 2022, số ứng viên năm nay tăng thêm 301 người. 

Theo đó, năm 2023, có 695 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư. Trong số này có 76 ứng viên Giáo sư và 619 ứng viên Phó Giáo sư. Danh sách này chưa tính ứng viên từ Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học an ninh và Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học quân sự.

Một số Hội đồng Giáo sư cơ sở có nhiều ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023: Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế với 102 người; Hội đồng Giáo sư ngành Y học với 82 người; Hội đồng Giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm với 60 người; Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực có 48 người; Hội đồng Giáo sư liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa với 37 người; Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp có 35 người; Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý có 33 người; Hội đồng Giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc có 30 người; Hội đồng Giáo sư ngành Giao thông vận tải với 26 người; Hội đồng Giáo sư liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản có 25 người; Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ thông tin có 19 người…

Một số hội đồng có số lượng ứng viên dưới 10 người là: Hội đồng Giáo sư ngành Luyện kim có 3 người; liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học 4 người; ngành Văn học 5 người; ngành Cơ học 6 người; ngành Ngôn ngữ học 7 người; ngành Tâm lý học 8 người…

Theo lịch đã đề ra, Hội đồng Giáo sư nhà nước sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 trong thời gian từ ngày 25 đến 31/10.

Năm 2022, đã có 394 ứng viên (36 ứng viên Giáo sư và 358 ứng viên Phó Giáo sư) được các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư. Kết quả, có 383 ứng viên, trong đó 34 ứng viên Giáo sư, 349 ứng viên Phó Giáo sư đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022.

Theo THANH XUÂN (NDO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn