Hướng dẫn tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Cập nhật ngày: 20/07/2021 16:07:55

ĐTO - Ngày 20/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có văn bản gửi các sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.


Công tác phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được các Hội đồng thi chú trọng thực hiện trong đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Theo đó, đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 6 – 7/8/2021; thí sinh (TS) dự thi các môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, bài thi khoa học tự nhiên và bài thi khoa học xã hội. Đối tượng dự thi đợt 2 là các TS bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày 7, 8/7/2021. Các TS chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì phải có Đơn xin dự thi đợt 2, trong đó ghi rõ lý do liên quan.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT tổ chức tập huấn Quy chế thi, nghiệp vụ tổ chức thi cho tất cả cán bộ tham gia tổ chức thi; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức, thanh tra, kiểm tra các công tác tổ chức thi đợt 2. Tùy theo điều kiện thực tế, các sở GD&ĐT thành lập Hội đồng thi (HĐT) để tổ chức thi tại địa phương hoặc có thể trao đổi, thống nhất để chuyển TS đến dự thi ở HĐT của địa phương khác. Trong trường hợp chuyển TS đến dự thi ở HĐT của địa phương khác, Sở GD&ĐT nơi TS nộp hồ sơ đăng ký dự thi chịu trách nhiệm chuyển các thông tin cần thiết cho Hội đồng thì nơi TS chuyển đến dự thi để phục vụ công tác tổ chức thi; bảo đảm việc đi lại, ăn nghỉ đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 và an toàn sức khỏe, ổn định tâm lý cho TS trong quá trình dự thi; báo cáo Bộ GD&ĐT về việc chuyển TS và phối hợp chặt chẽ với HĐT nơi TS chuyển đến dự thi thực hiện các khâu tổ chức thi đợt 2. Trên cơ sở báo cáo phương án tổ chức thi của các sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT sẽ hỗ trợ việc chuyển dữ liệu giữa các HĐT; các HĐT có trách nhiệm rà soát dữ liệu để bảo đảm chính xác trong quá trình tổ chức thi.

Tùy theo diễn biến thực tế của dịch Covid-19 và yêu cầu về phòng, chống dịch tại địa phương, các HĐT xem xét để bố trí số lượng TS tại mỗi phòng thi (tối đa không quá 24 TS phòng thi với mỗi bài thi môn thi).

Các HĐT sử dụng chung dữ liệu trên Hệ thống quản lý thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Riêng đối với TS đã dự thi một số môn thi ở đợt 1, HĐT nơi TS dự thi đợt 1 chịu trách nhiệm cung cấp dữ liệu kết quả thi đợt 1 của TS cho HĐT nơi thi sinh dự thi đợt 2 để nhập vào Hệ thống quản lý thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và in Giấy chứng nhận kết quả thi cho TS.

C.P.

Gửi bình luận của bạn