Trường Tiểu học Phú Thọ đạt chuẩn Quốc gia

Cập nhật ngày: 22/07/2022 05:58:44

Trường Tiểu học Phú Thọ, huyện Tam Nông vừa tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.


Trường Tiểu học Phú Thọ đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

Theo báo cáo, Trường Tiểu học Phú Thọ đã hoàn thành 5 tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia mức độ 1. Nhà trường có cơ sở vật chất khang trang, có đầy đủ phòng học chức năng và thư viện đạt chuẩn, chất lượng dạy và học đều tăng qua từng năm, tỷ lệ học sinh vào lớp 1 đạt 100%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%, nhà trường có 100% giáo viên trên chuẩn nghề nghiệp theo quy định...

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng vì có nhiều đóng góp trong xây dựng Trường Tiểu học Phú Thọ đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Thành Long

Gửi bình luận của bạn