• Trên cánh đồng năng
  • 28/03/2023
  • ĐTO - Người dân xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười cắt những cây năng mọc rất nhiều trên đồng để phủ lên liếp trồng rẫy giữ độ ẩm cho đất và chống cỏ dại.
Xem tin đã đăng theo ngày: