• Tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa, kiểng Sa Đéc
  • 03/01/2024
  • Lễ Tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc là hoạt động thể hiện sự tri ân đối với các bậc tiền nhân đã có công khai mở, gầy dựng và phát triển nghề trồng hoa, kiểng ở Sa Đéc (Ảnh: Một nghi thức tại Lễ tri ân tiền nhân và tôn vinh nghề trồng hoa, kiểng Sa Đéc) (Ảnh: Mỹ Xuyên)
  • Trên cánh đồng năng
  • 28/03/2023
  • ĐTO - Người dân xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười cắt những cây năng mọc rất nhiều trên đồng để phủ lên liếp trồng rẫy giữ độ ẩm cho đất và chống cỏ dại.
Xem tin đã đăng theo ngày: