Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều tăng so với cùng kỳ năm trước

Cập nhật ngày: 09/07/2024 05:36:30

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240709053731dt2-1.mp3

 

ĐTO - Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc bứt phá để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) của TP Hồng Ngự. Do đó, ngay từ đầu năm 2024, UBND TP Hồng Ngự chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giao, cũng như các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2024. Đồng thời chỉ đạo thực hiện Bản cam kết hành động năm 2024 của Chủ tịch UBND thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành và Chủ tịch UBND xã, phường cũng ký Bản cam kết hành động với Chủ tịch UBND TP Hồng Ngự mang lại nhiều kết quả tích cực.


Người dân mua sắm hàng hóa tại cửa hàng Siêu thị Co.opmart Hồng Ngự (phường An Thạnh, TP Hồng Ngự)

Trong 6 tháng đầu năm 2024, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp duy trì phát triển, tập trung các sản phẩm, ngành nghề địa phương có lợi thế, chủ yếu là chế biến thực phẩm, xay xát lúa gạo, sản xuất gia công cơ khí dân dụng, may mặc, chế biến gỗ, sản xuất thức ăn thủy sản. Tổng số doanh nghiệp công nghiệp đăng ký kinh doanh trên địa bàn gần 50 doanh nghiệp hoạt động 100% số lượng và công suất. UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Cụm công nghiệp An Hòa (xã Bình Thạnh) đang hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết để thực hiện. Ngoài ra, UBND TP Hồng Ngự đề nghị UBND tỉnh bổ sung mới 2 cụm công nghiệp với diện tích 98ha (Cụm công nghiệp Bình Hưng 69ha và Cụm công nghiệp khởi nghiệp 29ha) đã được Bộ Công thương thống nhất.

Trong triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, TP Hồng Ngự chú trọng thực hiện các giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi sang các loại hình cho giá trị kinh tế cao hơn. Trọng tâm là phát triển 4 ngành hàng chủ lực: lúa, cá tra, cây ăn trái, lươn; từng bước mở rộng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Đồng thời đăng ký tham gia Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long và tiếp tục thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp đô thị đến năm 2030 của UBND TP Hồng Ngự.

Năm 2023, TP Hồng Ngự có 22 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao, trong đó có 14 sản phẩm mới và 8 sản phẩm OCOP của năm 2020 đăng ký đánh giá lại năm 2023. Lũy kế, toàn thành phố hiện có 51 sản phẩm OCOP 3 sao, trong đó 37 sản phẩm OCOP 3 sao giai đoạn 2020 - 2022 được đưa lên sàn thương mại điện tử (postmart.com.vn; TikTok shop...) thông qua sự hỗ trợ của ngành và các chủ thể tự thực hiện. Năm 2024, TP Hồng Ngự tiếp tục đặt chỉ tiêu phát triển thêm từ 6 sản phẩm OCOP với hạng 3 sao trở lên và địa phương có buổi họp lấy ý kiến các chủ thể dự kiến tham gia để chuẩn bị tốt cho đợt đánh giá, phân hạng vào tháng 9/2024.

UBND thành phố ban hành các Kế hoạch phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai thực hiện. Các ngành, đơn vị, địa phương quan tâm tuyên truyền các quy định pháp luật về du lịch, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch. Đặc biệt, hệ thống các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố được mở rộng về quy mô và chất lượng phục vụ. Các sản phẩm đặc trưng tiếp tục phát triển, nhất là các công trình văn hóa tiêu biểu từng bước được đầu tư, tạo điểm nhấn của địa phương. Hằng năm, tổ chức cử cán bộ đào tạo, bồi dưỡng các lớp trang bị kiến thức và kỹ năng phát triển nguồn nhân lực du lịch văn hóa do tỉnh tổ chức.

Bên cạnh đó, TP Hồng Ngự đẩy mạnh liên kết vùng để phát triển du lịch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương. Phối hợp với Trường Cao đẳng du lịch Sài Gòn tổ chức 1 tour du lịch Caravan “Sắc màu vùng biên” diễn ra trong 2 ngày (9 - 10/5/2024) với sự tham gia của nhiều chuyên gia và doanh nghiệp lữ hành. Qua đó, các đơn vị có buổi tọa đàm phân tích những thế mạnh và gợi ý chiến lược trong phát triển du lịch thành phố trong thời gian tới.

Để đạt được các mục tiêu đề ra năm 2024, UBND TP Hồng Ngự tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đặc biệt là khắc phục các chỉ tiêu đạt thấp, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 như đã cam kết hành động với UBND tỉnh. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội của TP Hồng Ngự trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đều tăng hơn so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nay có 9 chỉ tiêu đạt và vượt, còn lại 3 chỉ tiêu đạt trên 80% đang tập trung nỗ lực để hoàn thành trong năm 2024.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn