Công nhận 3 xã Phương Thịnh, Phương Trà, Ba Sao đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật ngày: 31/12/2021 05:40:41

ĐTO - UBND huyện Cao Lãnh vừa tổ chức lễ công nhận 3 xã: Phương Thịnh, Phương Trà, Ba Sao đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đến nay, 17/17 xã trên địa bàn huyện Cao Lãnh đã đạt chuẩn NTM.


Xã Phương Thịnh luôn quan tâm công tác đào tạo nghề lao động nông thôn

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phương Thịnh đã tập trung nhiều giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM. Trong đó, thực hiện các mô hình phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Qua điều tra, mức thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 50,12 triệu đồng/người/năm; đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 2,88%...

Từ một xã còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền cùng với sự chung tay của người dân, xã Phương Trà hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Các công trình bờ bao kết hợp với giao thông nông thôn, kết cấu hạ tầng nông thôn (điện, nước sạch, hệ thống chiếu sáng công cộng) được đầu tư hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Kinh tế của xã từng bước tăng trưởng ổn định, xuất hiện nhiều mô hình mới. Tổng thu nhập bình quân đầu người (tính đến cuối năm 2020) đạt 50,638 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 1,83%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên là 94,85%...

Xã Ba Sao cũng đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Xã đã hoàn thiện hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hàng năm, địa phương thực hiện tốt và có hiệu quả nguồn vốn đầu tư do cấp trên phân bổ để đầu tư kịp thời các công trình phục vụ Nhân dân. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân có nhiều khởi sắc; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 50,305 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 30,385 triệu đồng/người/năm so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo chiếm khoảng 2,74%;...

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được UBND tỉnh, UBND huyện Cao Lãnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện NTM tại 3 xã nêu trên.

Trang Huỳnh

Gửi bình luận của bạn