Đẩy mạnh công tác khuyến nông

Cập nhật ngày: 25/05/2023 17:20:52

Nhằm đẩy mạnh công tác khuyến nông trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp với các địa phương củng cố và phát triển các mô hình khuyến nông cộng đồng trở thành lực lượng chủ lực của ngành nông nghiệp ở cơ sở, gắn với phát triển các vùng nguyên liệu nông lâm thủy sản quy mô lớn, đạt chuẩn.


Tham quan mô hình trình diễn sản xuất giống vừng VS-1 (ảnh: Mỹ Nhân)

Đồng thời, tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện theo nội dung Đề án án thí điểm “Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng”; phối hợp với địa phương đa dạng hóa các hình thức hoạt động khuyến nông, phát triển hoạt động dịch vụ sản xuất nông nghiệp ở cơ sở, mở rộng hệ thống khuyến nông doanh nghiệp, khuyến nông hợp tác xã, khuyến nông cộng đồng… đáp ứng nhu cầu của sản xuất, thị trường; phối hợp Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và UBND huyện, thành phố (Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện) xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho Tổ khuyến nông cộng đồng kiến thức chuyên môn, kiến thức thị trường, tổ chức sản xuất, công nghệ số...

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện, thành phố chỉ đạo đơn vị chuyên môn hướng dẫn, định hướng để các tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động có hiệu quả, tập trung vào các nội dung, nhiệm vụ chính như: nắm bắt tình hình sản xuất nông nghiệp, chuyển giao kiến thức, kỹ thuật cho nông dân, đồng hành với nông dân; hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp ở địa phương (bao gồm cả nông nghiệp, nông dân, nông thôn); tư vấn, dịch vụ, thương mại nông sản, kết nối thị trường, cung cấp thông tin thị trường, giá cả cho nông dân; tư vấn tổ chức lại sản xuất, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi giá trị, sản xuất theo tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu của thị trường; tư vấn về chính sách, trực tiếp chuyển tải các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào cuộc sống.

Song song đó, chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT đa dạng hóa các hình thức hoạt động khuyến nông, phát triển hoạt động dịch vụ sản xuất nông nghiệp ở cơ sở, mở rộng hệ thống khuyến nông doanh nghiệp, khuyến nông hợp tác xã, khuyến nông cộng đồng… đáp ứng nhu cầu của sản xuất, thị trường; quan tâm đời sống vật chất và tinh thần cán bộ khuyến nông cơ sở, hỗ trợ các cơ chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho cán bộ khuyến nông công tác lâu dài, gắn bó với nghề; thường xuyên kết nối hệ thống khuyến nông theo phương châm “ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”…

 Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn