Mở rộng đường ĐT.849 đoạn từ ĐT.848 đến Quốc lộ 80

Cập nhật ngày: 18/12/2020 10:41:10

ĐTO - UBND tỉnh vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng đường ĐT.849 đoạn từ ĐT.848 đến Quốc lộ 80 (huyện Lấp Vò) do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 115 tỷ đồng, từ ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ. Theo đó, sẽ nâng cấp, mở rộng đường ĐT.849 với chiều dài 8,985km, xây dựng mới hệ thống thoát nước ngang đường, hệ thống chiếu sáng và hệ thống an toàn giao thông.


Đường ĐT.849 đoạn từ ĐT.848 đến Quốc lộ 80 sẽ được nâng cấp, mở rộng

Dự án được thực hiện từ năm 2020 - 2023. Dự án hoàn thành góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, tạo mỹ quan đô thị, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thành Nguyễn

Gửi bình luận của bạn