Huyện Lấp Vò

Tạm dừng hoạt động các chợ tự phát nhằm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Cập nhật ngày: 10/07/2021 15:17:55

ĐTO - Ngày 10/7, UBND huyện Lấp Vò có văn bản tạm dừng hoạt động các chợ tự phát nhằm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, UBND huyện thống nhất tạm dừng hoạt động các chợ tự phát, điểm nhóm tự phát trên địa bàn các xã quản lý. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 00 giờ ngày 12/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

UBND huyện giao các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thông báo, theo dõi giám sát việc dừng hoạt động của các chợ tự phát, điểm nhóm tự phát tại địa phương mình quản lý. Trường hợp các chợ tự phát, điểm nhóm tự phát không dừng hoạt động phải xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, yêu cầu phòng Kinh tế - hạ tầng theo dõi, kiểm tra hoạt động các chợ truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp thẩm quyền; nếu không đảm bảo yêu cầu phải có báo cáo UBND huyện để xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Trang Huỳnh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn