Tạo sức bật cho hoạt động khởi nghiệp

Cập nhật ngày: 01/06/2023 05:38:30

ĐTO - Trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Đồng Tháp không ngừng phát triển về số lượng, chất lượng và quy mô, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Đối với hoạt động khởi nghiệp, từ sự đồng hành của các cấp, các ngành tỉnh, đến nay, chương trình khởi nghiệp của Đồng Tháp đã lan tỏa trong cộng đồng, khơi dậy tinh thần vươn lên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh trong Nhân dân. Nhiều dòng sản phẩm mới ra đời được thương mại hóa, tận dụng, phát huy nguồn tài nguyên bản địa, hướng đến đổi mới sáng tạo góp phần nâng cao giá trị những sản phẩm nông sản, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa...


Nhiều sản phẩm khởi nghiệp của tỉnh được người tiêu dùng ưa chuộng (Ảnh: Y.Du)

Tuy nhiên, cũng như cả nước, hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh chỉ mới còn ở giai đoạn khởi đầu, các dự án, DN khởi nghiệp cần được tiếp tục được đầu tư, hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để vượt qua những khó khăn, hướng tới phát triển bền vững. Theo xu hướng chung và yêu cầu thực tế của các DN, dự án khởi nghiệp, nhà đầu tư là cần có đơn vị đầu mối, tập trung và kết nối các hoạt động hỗ trợ cũng như huy động các nguồn lực xã hội nhằm mang lại sự thuận lợi, tiết giảm chi phí cho DN và khởi nghiệp.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ những thực tế trên, việc thí điểm tổ chức vận hành Không gian làm việc chung Hỗ trợ DN và Khởi nghiệp (gọi tắt là Không gian làm việc chung) là rất cần thiết nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương và thực hiện tốt các mục tiêu đột phá chiến lược của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Trên tinh thần đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện phương án thí điểm tổ chức vận hành Không gian làm việc chung với mục tiêu đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thiết yếu cho không gian làm việc chung; cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho khoảng 15 DN khởi nghiệp, DN nhỏ và vừa tham gia các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Hằng năm, hỗ trợ ươm tạo cho trên 5 dự án/DN khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức ít nhất 10 hoạt động sự kiện đào tạo, huấn luyện, kết nối chuyên gia nhằm trang bị các kỹ năng cơ bản cho các dự án, DN khởi nghiệp, học sinh, sinh viên, thanh niên.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; dự án khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, DN khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Ưu tiên các dự án khởi nghiệp đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh, cấp khu vực, Quốc gia; dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, chuyển đổi số; dự án khởi nghiệp tạo tác động xã hội; dự án giải quyết trực tiếp các vấn đề xã hội đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Ngoài ra, hỗ trợ cho DN nhỏ và vừa; ưu tiên các DN khoa học và công nghệ, DN ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; chủ thể có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP...

Không gian làm việc chung được tổ chức, vận hành bởi Trung tâm Hỗ trợ DN và Khởi nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư đặt tại tầng trệt Tòa nhà Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh. Chức năng, nhiệm vụ của Không gian làm việc chung là triển khai và phối hợp triển khai các chương trình, hoạt động khởi nghiệp và phát triển DN của tỉnh; cung cấp không gian làm việc chung, trưng bày sản phẩm, diện tích văn phòng phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tổ chức các sự kiện để kết nối đầu tư, khách hàng; cung cấp các khóa đào tạo khởi nghiệp sáng tạo, khóa đào tạo với huấn luyện viên, nhà đầu tư khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động kết nối nhà đầu tư và các tổ chức tài chính, tổ chức khoa học và công nghệ, DN khoa học và công nghệ; kết nối với các DN đầu ngành, chuyên gia, doanh nhân thành công để cùng hỗ trợ cho DN và khởi nghiệp...

Y DU

Gửi bình luận của bạn