Thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Cập nhật ngày: 11/01/2023 05:56:04

ĐTO - Để đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 100% năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh (là chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công) và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện phân bổ và giao chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 đã được cấp có thẩm quyền quyết định, khẩn trương nhập dự toán của các dự án trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS).


Năm 2023, tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 100%

Bên cạnh đó, khẩn trương ban hành kế hoạch giải ngân (yêu cầu kế hoạch giải ngân đạt 100%) và phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc theo dõi tiến độ thực hiện, giải ngân, thường xuyên kiểm tra tiến độ tại thực địa, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án ngay từ đầu năm, nhất là các dự án trọng điểm, công trình quan trọng kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, công bố giá và chỉ số giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng phù hợp diễn biến giá thị trường. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh điều phối nguồn cung ứng cát cho các công trình sử dụng vốn đầu tư công.

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tốt nhất. Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát một số dự án quan trọng, công trình trọng điểm và chủ đầu tư có vốn bố trí lớn, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vướng mắc có liên quan theo thẩm quyền.

Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp khẩn trương thu hồi, hoàn ứng và tạm ứng của các dự án, công trình đã được bố trí vốn. Đồng thời thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian sớm nhất và phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

UBND tỉnh cũng đề nghị các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy tiếp tục quan tâm, tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công của UBND cấp huyện.

T.NG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn