• Chung tay bảo vệ môi trường
  • 16/01/2022
  • ĐTO - Những năm qua, thực hiện công tác bảo vệ môi trường, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, góp phần tạo chuyển biến nhận thức tích cực của người dân, từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường...
  • Nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường
  • 09/01/2022
  • ĐTO - Cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh đã phát động, tham gia, tổ chức đa dạng các hoạt động phong trào, củng cố, nhân rộng nhiều mô hình, câu lạc bộ gắn với công tác BVMT góp phần tạo cảnh quang xanh-sạch-đẹp tại địa phương.
Xem tin đã đăng theo ngày: