Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới

Cập nhật ngày: 29/05/2023 21:07:49

ĐTO - Ngày Môi trường thế giới (5/6/2023) được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”; trong đó, tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa.


Người dân tham gia phát quang tuyến đường giao thông nông thôn (ảnh minh họa)

Ngày Đại dương thế giới (8/6/2023) được Liên hợp quốc phát động "Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi" với ý nghĩa Đại dương bao phủ phần lớn Trái đất, nhưng chỉ một phần nhỏ các vùng biển được khám phá. Mặc dù, cuộc sống của nhân loại phụ thuộc vào đại dương, nhưng đại dương chỉ đang nhận được một phần nhỏ sự quan tâm của chúng ta. Tuy nhiên, mọi thứ trên Trái đất đang thay đổi, cả trên đất liền và đại dương. Nhân loại cần cùng hành động, trân trọng, bảo vệ đại dương cũng như toàn bộ hành tinh xanh.

Thực thi Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cũng như các chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 - 8/6/2023) “Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo”.

UBND tỉnh yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị tùy vào điều kiện cụ thể, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6) năm 2023 sâu rộng, thiết thực, hiệu quả đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và đặc biệt có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng dân cư.

NP

Gửi bình luận của bạn